SION    I   SNOLDELEV.      www.imro.dk


Region ØST
Hvem er vi
 
Snoldelev program PDF
 
Bibelcamping i Valby
 
 
Køge Missionshus
Legestue
Solstrålen
Legestue PDF
 
 
 
Dette weebsted vedligeholdes af
Ulrik Bay Jensen, Roskilde.
opdateret den 
18-12-2016.

PROGRAM FOR

INDRE  MISSION  I  SNOLDELEV

SION, Snoldelev Bygade 22 A.

 

Forår 2017

Januar

Fredag d. 6. kl. 18.00:

Nytårsfest sammen med KFUM & K i Tune Menighedscenter.
Præst og salmedigter Hans Anker Jørgensen taler.

Tirsdag d. 10. kl. 14.30:

Evangelisk Alliances Bedemøde i Sion.
Hans Verner Lollike leder mødet.

Torsdag d. 12. kl. 14.30:

Evangelisk Alliances Bedemøde i Sion.
Anker Klarskov Larsen leder mødet.

Tirsdag d. 24. kl. 19.30:

KFUM's soldatermission i Roskildekredsen holder årsmøde i Sion.
Pastor Ulla Thorbjørn Hansen taler.
Efter talen er der kaffe, lotteri,
en kort generalforsamling og afslutning.

Februar

Tirsdag d. 7. kl. 14.30:

Bibeltime i Sion.

Tirsdag den 21. kl. 19,30:

Møde i Sion.
Fortælling og billeder fra Aserbajdsjan og Georgien.

  

Marts

Tirsdag d. 7. kl. 14.30:

Møde i Sion.
Sømandsmissionær Jørgen E. Larsen, Sorø
taler og fortæller om arbejdet.

Tirsdag d. 21. kl. 14.30:

Møde i Sion.
Pastor Hans Verner Lollike gennemgår
Johannes evangeliet kapitel 9.

April

Tirsdag d. 11. kl. 19,30:

Møde i Sion.
"Optakt til påske" ved Margit og Anker.

Tirsdag d. 25. kl. 19,30:

Møde i Sion.
Leder af Internationalt Kristent Center, København:
Teolog Anders Gravesen
taler og fortæller om sit arbejde.

Maj

Tirsdag d. 9. kl. 19,30:

Møde i Sion.
Pastor Hans Verner Lollike
gennemgår Johannes evangeliet kapitel 10.

Tirsdag d. 23. kl. 19,30: 

Forårsfest i Sion.
Tale ved hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen.

Juni

Tirsdag d. 13. kl. 19,30:

Generalforsamling i Sion.
  

Tirsdag d. 23. juni kl. 18,00:

Sct. Hans fest
hos Anna Birthe og Niels Eskildsen,
Havdrupvej 4, Havdrup.

.

.

Indre Mission i Snoldelev er en forening indenfor den danske folkekirke.

Jesus siger:

Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.
(Johs. 8,12)Bestyrelsen for Indre Mission i Snoldelev:

Anker Larsen
Bødkers Vænge 4, Snoldelev
4621 Gadstrup.

Tlf. 46 19 01 78


Kristen Eskildsen
Havdrupvej 9
5622 Havdrup

Tlf. 21 46 07 53

Kirsten Olsen
Kildevænget 1, Snoldelev
4621 Gadstrup    

Tlf. 46 19 00 31

 
   

Siden opdateret den 16/12 2016 af Ulrik Jensen

  Siden opdateret den 12/11 2013 af Ulrik Jensen